Katodik Koruma

DSİ içme suyu isale hatları, BOTAŞ,NATO boru hatları katodik koruma faaliyetleri yapılmaktadır.